Mi mennyi 2020-ban, avagy 2020 évi kisokos a bérszámfejtés és a társadalombiztosítás területét érintő legfontosabb változásokról

Nyitólap / Hírek, aktualitások / Mi mennyi 2020-ban, avagy 2020 évi kisokos a bérszámfejtés és a társadalombiztosítás területét érintő legfontosabb változásokról

Szeretné tudni, így január elején, hogy mi változott és milyen új mértékekkel kell megismerkednünk 2020. januárjától?

Szeretne egy könnyen áttekinthető anyagot, mely hasznos segítséget jelenthet Önnek a mindennapokban egy-egy felmerülő kérdés esetén?

Mi egy csokorba gyűjtöttük... Csak tűzze ki a faliújságra és puskázzon belőle!

A  cikkben olvasható anyag innen tölthető le:

http://www.alfahuman.hu/cms/upload/file/140_file1_2020-evi-kisokos-alfa-human-kft_.pdf

 

Az alábbi anyagban a 2020-ban érvényes, területünket érintő legfontosabb mértékeket foglaljuk össze, bízva abban, hogy a mindennapokban hasznos segítséget ad majd mindannyiunknak.

Figyelem! 2020. szökőév, melyből adódóan a szabadság, betegszabadság, kafeteria keretösszegek időarányos megállapítása során a 366 napos osztószámot használjuk idén!

 Minimálbér, garantált bérminimum

A  teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén

A legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma a  teljes munkaidő teljesítése esetén

Jogszabályi hely: A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 367/2019. (XII. 30.) Korm. Rendelet, mely a Magyar Közlöny 2019. évi 222. számában, 2019. december 30-án jelent meg.

Egészségügyi szolgáltatási járulék 

Az egészségügyi szolgáltatási járulék a 2019-es havi 7.500 forintról (ez napi 250 forint), 2020. január 1-től 7.710 forintra nő (ez napi 257 forint). Minden magyar állampolgár, aki Magyarország területén bejelentett lakóhellyel rendelkezik, de nem biztosított és ezáltal egészségügyi ellátásra sem jogosult, köteles egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni. 

 

Jogszabályi hely: A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény, módosította az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2017. évi LXXVII. törvény, megjelent a Magyar Közlöny 2017. évi 93. számában, 2017. június 19-én.

Rehabilitációs hozzájárulás 

A rehabilitációs hozzájárulás mértéke a tárgyév első napján a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összegének kilencszerese/fő/év. 

Ez a 2020. január 01-től megállapított 161.000,- Ft-os minimálbérrel számítva 1.449.000,- Ft-ot jelent, a 2019-es 1.341.000,- Ft-os mérték így 108.000,- Ft-tal emelkedik. 

 

Jogszabályi hely: Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2016. évi LXVII. törvény, megjelent a Magyar Közlöny 2016. évi 88. számában.

Családi kedvezmény 2020. 

Az szja törvény az alábbiak szerint rendelkezik a családi kedvezmény tekintetében: 

29/A. § (1) A családi kedvezményt érvényesítő magánszemély az összevont adóalapját [29. §] a családi kedvezménnyel csökkenti. 

(2) A családi kedvezmény - az eltartottak lélekszámától függően - kedvezményezett eltartottanként és jogosultsági hónaponként

a) egy eltartott esetén 66 670 forint, 

b) kettő eltartott esetén 

ba) 2016-ban 83 330 forint, 

bb) 2017-ben 100 000 forint, 

bc) 2018-ban 116 670 forint, 

bd) 2019-ben és az azt követő években 133 330 forint, 

c) három és minden további eltartott esetén 220 000 forint. 

Megállapíthatjuk, hogy 2020. évben az egy, kettő, illetve három vagy annál több eltartott esetén is a kedvezmény mértéke változatlan 2019. évhez képest. 

Mindez azt jelenti, hogy egy gyermek esetén nettó 10.000,- Ft-os, két gyermek esetén gyermekenként nettó 20.000,- Ft-os, míg három vagy több gyermek esetén gyermekenként legfeljebb nettó 33.000,- Ft-os kedvezménnyel kalkulálhatnak a családok.

 

Jogszabályi hely: a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 29/A.§. 

Személyi kedvezmény 2020. 

A betegségekre járó adókedvezmény összege évről-évre változik, ugyanis az adókedvezmény havi összege mindig az aktuális minimálbér 5%-a. 

A súlyos fogyatékosság adókedvezménye 2020-ban: 161.000,- Ft * 5 %= 8.050,- Ft 

Tehát havonta 8.050,- Ft adókedvezmény jár, ez a 2019. évi 7.450,- Ft-hoz képest 600,- Ft-os emelkedést jelent. Éves szinten pedig az érintettek 96.600,- Ft kedvezménnyel számolhatnak. 

Első házasok kedvezménye 2020. 

A friss házasok adókedvezményének összege a bevezetése óta változatlan. A házastársak együttesen havi 5 000 Ft adókedvezményt vehetnek igénybe első házasok kedvezménye jogcímen. Ez a kedvezmény továbbra is adóalap kedvezményként értelmezendő, vagyis az összevont adóalapba tartozó jövedelmet havi 33 335 Ft-tal lehet csökkenteni (33 335 * 15%= 5 000 Ft). Tehát a nettó bér 2020. évben is 5 000 Ft-tal több lesz.

Munkaszüneti napok körüli munkarend 2020. 

A 2020. évi munkaszüneti napok körüli – a naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó – munkarend a következő:

Nézzük, hogyan is alakul összességében az ünnepnapok, munkaszüneti napok tekintetében a 2020-as esztendő:

Fentiek alapján megállapítható, hogy 2020. évben

 • háromszor lesz háromnapos hétvége (május 01-május 03., Pünkösd május 30-június 01., illetve október 23-i ünnephez kapcsolódóan 2020. október 23-25. között)
 • háromszor lesz négynapos hétvége (augusztus 19-23, Húsvét április 10-13., Karácsony december 24-27.)

A rendelet 2020. január 01-én lép hatályba és 2021. január 01-én hatályát veszti.

 

Jogszabályi hely: A pénzügyminiszter 7/2019. (VI.25.) számú PM rendelete a 2020. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről. Megjelent a Magyar Közlöny 2019. évi 108. számában, 2019. június 25-én.

Egyszerűsített foglalkoztatás 2020.

Minimálisan kifizetendő bérek az egyszerűsített foglalkoztatás kapcsán 2020-ban: 

 • minimálbér 85%-a, azaz órabér esetén pl. 926,- Ft Ft/óra*0,85=787,- Ft/óra, vagy 
 • a szakképzettséget igénylő munkakörökben a garantált bérminimum 87%-a, azaz pl. órabér esetén 1.211 Ft/óra*0,87=1.054,- Ft/óra.

Egyszerűsített foglalkoztatás keretében az 1000 Ft-os vagy 500 Ft-os közteher erejéig maximálisan kifizethető napi munkabér összege 2020-ban: 14 820 Ft/nap/fő.

Emelkedik az egyszerűsített foglalkoztatás adómentes napidíja:

Az egyszerűsített foglalkoztatásból származó adómentes napi jövedelem jelenlegi 8.918,-, illetve 11.661,- forintos összege emelkedik:

 • ha a munkavállaló szakképzettséget NEM IGÉNYLŐ munkakörben van foglalkoztatva: a napi mentesített keretösszeg 7.410,- Ft*1,3 = 9.633,- Ft.
 • ha a munkavállaló szakképzettséget IGÉNYLŐ munkakörben van foglalkoztatva: napi mentesített keretösszeg 9.690,- Ft*1,3= 12.597,- Ft.

Megbízási jogviszony

Megbízási jogviszony esetében mindig vizsgálandó, hogy az e tevékenységből származó, tárgyhavi járulékalapot képező jövedelem eléri -e a minimálbér 30 %-át (2020-ban 161.000,- Ft*0,3=48.300,- Ft), illetőleg naptári napokra annak harmincad részét (2020-ban (161.000,- Ft*0,3)/30=1.610,-Ft). Amennyiben eléri, a magánszemély biztosítottá válik, ami megbízó részéről bejelentési, adó-és járulék levonási (15% SZJA, 10 % nyugdíj-, 4 % természetbeni- és 3% pénzbeli egészségbiztosítási járulék) és befizetési kötelezettséget von maga után. Ha a megbízott nem válik biztosítottá, akkor a díjból csak 15 % SZJA-t kell vonni, megbízó a 17,5 % SZOCHO-t és a 1,5 % szakképzési hozzájárulást megfizeti, viszont a NAV felé nem keletkezik bejelentési kötelezettsége.

TB ellátások

Vannak olyan TB ellátások, melyek mértéke a minimálbértől függ, így évről-évre változnak. Nézzük meg, hogy melyek a legfontosabb változások a TB területén:

Táppénz maximum: A táppénz egy napra járó összege nem haladhatja meg a minimálbér kétszeresének harmincad részét, azaz (161.000*2)/30=10.733,- Ft-ot. Ez a 2019. évi 9.933,- Ft-os maximumhoz képest 800,- Ft-os emelkedést jelent.

Gyermekápolási táppénz (GYÁP) maximum: ugyanaz vonatkozik rá, mint a táppénz maximumra.

GYED maximum: a gyed maximálisan megállapítható összege havonta legfeljebb a mindenkori minimálbér (2020. évben 161.000,-Ft) kétszeresének 70 százaléka (225.400,- Ft) lehet. Ez a 2019. évi 208.600,- Ft-os maximumhoz képest 16.800,- Ft-os emelkedést jelent.

Figyelem! A maximális összegben megállapított gyermekgondozási díj összegét minden év január 15-éig hivatalból felülvizsgálja a társadalombiztosítási kifizetőhely, és a tárgyévre érvényes összeghatár figyelembevételével január 1-jei időponttól újra megállapítja azt.

Új ellátások:

2020. január 01-től a családvédelmi akcióterv keretében bevezetésre kerül a nagyszülői GYED, melynek maximumára a GYED maximumra vonatkozó szabályok érvényesek!

Szintén 2020. január 1-jével az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak köre bővül, új ellátásként kerül bevezetésre az örökbefogadói díj. Az örökbefogadói díj naptári napi alapját a gyermekgondozási díjhoz hasonlóan kell megállapítani. Az örökbefogadói díj összege a naptári napi alap 70%-a, legfeljebb havonta a mindenkori minimálbér (2020-ban 161.000,-Ft) kétszeresének 70%-a (2020-ban 225.400,-Ft).

Nyugdíjkorhatár 2020.

2020. évben az 1956. évben születettek válnak életkor alapján nyugdíjra jogosulttá, mikor a 64 év 183 napot töltik.

Négy gyermekes anyák SZJA-mentessége

Szintén a családvédelmi akcióterv keretében 2020. január 01-én lép életbe a legalább 4 gyermeket nevelő anyák szja-mentessége. 2019. július 23-án kihirdetésre került a T/6351. számú törvényjavaslat, mely szerint 2020. január 01-jétől a négy- vagy többgyermekes anyák minden más kedvezményt megelőzően teljeskörűen mentesülnek az SZJA fizetési kötelezettség alól. Családi kedvezményt így járulékkedvezmények formájában tudnak igénybe venni az érintett családanyák. 

Ki veheti igénybe a kedvezményt:

 • aki vér szerinti vagy örökbefogadó szülőként az általa nevelt gyermekre tekintettel
 • családi pótlékra jogosult, vagy családi pótlékra már nem jogosult, de jogosultsága legalább 12 éven keresztül fennállt, ide értve azt a gyermeket is, aki után a családi pótlékra való jogosultság a gyermek elhunyta miatt szűnt meg vagy a felnőtt gyermekeket is
 • és az említett gyermekek száma a minimum négy főt eléri

A kedvezmény kizárólag a négy vagy több gyermeket nevelő anyát illeti meg, azt mással megosztani nem lehet.

A kedvezmény első alkalommal munkaviszonyból származó jövedelem esetében:

 • a 2019. december 31-ét követő időszakra elszámolt
 • a 2019. évre vonatkozó, de 2020. január 10-ét követően kifizetett
 • a 2019. évet megelőző évre vonatkozó, 2019. december 31-ét követően kifizetett

bevétel adókötelezettségére, más esetben a 2019. december 31-ét követően megszerzett bevétel adókötelezettségére alkalmazható.

Kafetéria

2019. évben jelentős változások történtek a kafetéria juttatások vonatkozásában, erősen leszűkült azon juttatások köre, melyet adóoptimalizáció szempontjából érdemes választani. De ezzel együtt is – a bérjellegű kifizetéssel összevetve – még mindig érdemes a munkáltatóknak megtalálni a kafetéria elemeken keresztül a munkavállalók motiválásának legjobb módját. 2020. évben a kafetéria elemek vonatkozásában nem történnek 2019. évhez képest változások, kizárólag majd csak a SZOCHO tervezett 2020. július 01-i csökkenése hozhat az átváltási szorzószámok vonatkozásában változásokat.

Az egyes kategóriák az alábbiak szerint alakulnak:

a) Adómentes juttatások 

Adómentes juttatások esetében nincsenek adó-és járulékfizetési kötelezettségek, a szorzószám 1,00, azaz a nettó és a bruttó érték megegyezik. Ez azt jelenti, hogy bruttó keretösszeget figyelembe véve nettó 10.000,- Ft igénybevétele a kafetéria keretösszegből 10.000,- Ft lekötését jelenti.

Tipp! A munkavállaló a magasabb nettó értéket a rendszerből úgy tudja kihozni, hogy a juttatási csomagjában nagyobb részt képviselnek az adómentes elemek.

Adómentes juttatások:

A kulturális és sport támogatás jogcímek adómentességet tehát feltételekhez, korlátokhoz köti a jogszabály (személyenként a minimálbér értékéig) és nem lehet utalvánnyal megvalósítani. 

A kulturális szolgáltatásra vagy sportrendezvényre szóló belépőjegy/bérlet juttatást kézen fekvő lesz úgy megvalósítani, hogy a munkáltató megvásárolja a jegyet/bérletet és egy átvételi lapon átadja a munkavállalónak.

Illetve a másik megoldás az lehet, hogy a munkavállaló vásárolja meg a munkáltató nevére szóló számlával a belépőjegyet/bérletet és a cég kifizeti ennek ellenértékét. 

Mivel nem lesz adóterhe a juttatásnak, ezért a saját nyilvántartás vezetésén kívül nem kell jelezni, bevallani az adóhatóság felé a juttatás tényét, értékét. 

A sportrendezvényre és a kulturális szolgáltatás igénybevételére szóló belépőjegy, bérlet közeli hozzátartozó részére is adható.

b) Béren kívüli juttatások

2019-ben szűkült a béren kívüli juttatások köre, és 2020. évben is kizárólag a Széchenyi Pihenőkártya juttatás tartozik ide. 2020. évben is az adóalap megegyezik a juttatott jövedelemmel, melyre 15 százalék személyi jövedelemadót és 17,5 százalék SZOCHO-t kell fizetni. Így a teljes közteher 32,5 százalék (15% adó+17,5% SZOCHO=32,5%).

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a bruttó keretösszegből 13.250,- Ft lekötésére van szükség nettó 10.000,- Ft értékű béren kívüli – vagy más néven kedvezményes adózású – juttatás igénybevételéhez.

Megjegyzés: 2020. második felétől a SZOCHO mértéke 15,5%-ra csökkenhet.  A SZÉP-kártyán adható juttatások esetében az átváltási szorzószám a 15,5%-ra csökkenő SZOCHO esetében 30,5%-ra módosulhat.

Figyelem! Továbbra is 450.000,- Ft/év korlátozás áll fenn a SZÉP kártya esetében (az adóévben munkaviszonyban töltött napok szerint arányosítandó!), az egyes alszámlára vonatkozó összegkorlátok pedig több juttatótól együttvéve számítanak.

Az éves összeghatár felett is lehetőség van SZÉP Kártya juttatást adni, ebben az esetben 38,35-ös átváltási szorzószámmal kell kalkulálni (1,18*15% adó+1,18*17,5% SZOCHO=38,35%).

Megjegyzés: 2020. második felétől a SZOCHO mértéke 15,5%-ra csökkenhet.  Ez esetben az átváltási szorzószám 35,99%-ra (1,18*15% adó+1,18*15,5% SZOCHO=35,99%) módosulhat.

c) Egyes meghatározott juttatások

Az egyes meghatározott juttatások esetén az adó alapja az 1,18-as szorzóval korrigált érték, de a 15 százalék szja mellé 17,5 százalék SZOCHO társul (a fizetendő közteher 1,18*15% adó+1,18*17,5% SZOCHO=38,35%).

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a bruttó keretösszegből 13.835,- Ft lekötésére van szükség nettó 10.000,- Ft értékű egyes meghatározott juttatás igénybevételéhez.

Megjegyzés: a minimálbér 10 százalékát meghaladó rész jövedelemként adózik.

d) Bérjövedelemként adózó juttatások

A kiadott juttatás után a munkáltatónak meg kell fizetnie a jövedelemhez kapcsolódó munkáltatói terheket, és a munkavállalótól is le kell vonnia és be kell fizetni az államkasszába a munkavállalói terheket.

Vegyünk egy példát a teljes teher bemutatására:

A kafetéria rendszeren belül a munkavállaló nettó 100.000,- Ft értékben igényel pl. önkéntes nyugdíjpénztári juttatást, ennek bruttó értéke: 100.000,- Ft/0,665=150.376,- Ft. 

Ez után szükséges megfizetni a munkáltatói terheket (17,5% SZOCHO, 1,5% szakképzési hozzájárulás), ez 150.376,- Ft*0,19=28.571,- Ft, illetve ebből szükséges levonni a munkavállalói terheket (15% SZJA, 4% természetbeni egészségbiztosítási járulék, 3% pénzbeli egészségbiztosítási járulék, 10% nyugdíjjárulék, 1,5% munkaerőpiaci járulék), ez 150.376,- Ft*0,335=50.376,- Ft.

Így a nettó 100.000,- Ft utáni közterhek összesen: 28.571,- Ft + 50.376,- Ft, azaz 78.947,- Ft. Ez a teljes teher.

Megjegyzés: 2020. második felétől a SZOCHO mértéke 15,5%-ra csökkenhet.  Ez esetben a teljes teher 75,94%-ra módosulhat.

e) „Kvázi” adómentes juttatások (kafetéria rendszeren belül vagy azon kívül):

Helyközi bérlet 14%-ának megfelelő rész - közigazgatási határon kívüli munkábajárás kötelező 86%-os munkáltatói térítésén felül a 14% rész a kafetéria rendszeren belül leköthető, elkülöníthető.

Saját gépkocsival történő munkába járás költségtérítése - az előző évhez hasonlóan munkába járás esetén a munkában töltött napokra a munkahely és a lakó- vagy tartózkodási hely között, közforgalmi úton mért oda-vissza távolság figyelembevételével, kilométerenként maximum 15,- Ft mértékben kap a magánszemély térítést.

 

Tiszaújváros, 2020. január 09.

 

ALFA-HUMAN Kft. munkatársai

 

Fontos Önnek, hogy naprakész információi legyenek a területet érintő változásokról?

A napi gyakorlatunkból tudjuk, hogy milyen nagy energiát emészt fel a folyamatos naprakészség, mennyi idő kell(ene) egy-egy jogszabály megértéséhez, feldolgozásához, nem beszélve arról, hogy a mindennapi munkánk mellett mindig időben értesülnünk szükséges az adott változásokról, új jogszabályokról.

Ezt a terhet mi most levesszük a válláról. A havonta megjelenő jogszabályfigyelőnk tartalmazza a humán területet érintő országgyűlés elé terjesztett, várható törvénymódosításokat; és a Magyar Közlönyben megjelent törvényeket, rendeleteket egyaránt. A rendszeres megjelenés és az áttekinthető szerkezet biztosítja azt, hogy Ön minden változásról időben értesülhessen és már a beterjesztés fázisában megismerje a várható jogszabály módosításokat, törvényjavaslatokat.

A jogszabályok és a változások tételes felsorolása és kifejtése mellett jogszabályfigyelőnkben megtalálja az adott jogszabályok alkalmazásának magyarázatát is példákkal illusztrálva.

A jogszabályfigyelő akkor is megjelenik, ha az adott hónapban nem történt változás, illetve ha nagyon sok változás történne, soron kívüli gyakorisággal jelentkezünk, hogy a tájékoztatás folyamatos legyen, és a nagy információmennyiség ne jelentsen akadályt annak feldolgozása során.

A Humán területet érintő jogszabályfigyelő szolgáltatásunk elektronikusan elérhető, tartalmazza a Munka törvénykönyvével, az egyéb foglalkoztatási tárgyú jogszabályokkal, a személyi jövedelemadóval, az adózás rendjével, munkáltatókat, munkavállalókat terhelő járulékokkal, a társadalombiztosítási ellátásokkal, a nyugdíjjal kapcsolatos jogszabályok figyelését, valamint azokat a jogszabály módosításokat, amelyek befolyással lehetnek a mindennapi humán erőforrás működésre.

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, keressen bennünket az alábbi elérhetőségek bármelyikén!

 

Bodnár Anita

szenior HR generalista

E-mail: bodnar.anita@alfahuman.hu

Telefon: 06-20/576-5711

Vissza a hírekhez!

Magunkról

Az ALFA-HUMAN Ügyviteli, Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2008 végén alakult két sikeres humán szakértői vállalkozás egybeolvasztásával. Mára a csapat 20 főssé bővült; kollégáink mindegyike több évtizedes tapasztalattal rendelkezik HR-es területen. Munkatársainkat kizárólag képzettségük, szakértelmük és szakmai rutinjuk alapján válogattuk össze; így történhetett meg, hogy jelenleg több nő dolgozik nálunk, mint férfi; és valószínűleg a dolgozó kismamák számát illetően is rekorderek vagyunk

Bővebben >

Ügyfeleink